نرم افزار های امنیتی

image
محصولات سازمانی

محبوب ترین محصولات

راهکار های امنیتی برای حفاظت از داده های تجاری و سازمانی و کاربران سیستم.

محصولات خانگی

محبوب ترین محصولات

ایده آل برای خانه یا دفاتر کوچک که به دنبال امنیت دستگاه با کاربری آسان هستند.

image

+ 100

کاربران سازمانی

+ 500

کاربران خانگی

+ 600

تعداد کاربران

مشتری ها


وزارت اقتصاد

شهرداری

جهاد کشاورزی

اداره توزیع برق

دانشگاه آزاد اسلامی