ارتباط با کارکنان ارشد شرکت مهرسامان

  • Logo Name
  • Logo Name
  • Logo Name
  • Logo Name
  • Logo Name
  • Logo Name
  • Logo Name
  • Logo Name
برای ارتباط با بخش مربوطه لطفا پس از تماس با شماره 88840504، داخلی مورد نظر را از بخش زیر انتخاب و وارد نمایید و همچنین از طریق ایمیل نیز می توانید ارتباط برقرار کنید. 

مدیریت شرکت مهرسامان

 

ایمیل: info@mehrsaman.com

معاونت (مدیرداخلی)

ارتباط با معاونت پس از هماهنگی با داخلی 109 (مسئول دفتر) صورت می گیرد.

مسئول دفتر

داخلی: 109

ایمیل: s.e@mehrsaman.com

مدیر فنی

داخلی: 102

ایمیل: a.p@mehrsaman.com

مسئول فروش

داخلی: 104

ایمیل:e.m@mehrsaman.com

مسئول اداری

داخلی: 105

ایمیل:e.o@mehrsaman.com

مسئول خدمات

داخلی: 103

ایمیل: e.h@mehrsaman.com

مسئول IT

داخلی: 113

ایمیل:h.t@mehrsaman.com

Inspection ( واحد بازرسی )

داخلی: 101

ایمیل: s.h@mehrsaman.com

در صورت بروز هرگونه نارضایتی از عملکرد پرسنل شرکت، گزارش خود را به صورت مکتوب به همراه نام و نام خانوادگی و شماره همراه خود به آدرس ایمیل s.h@mehrsaman.com ارسال نمایید.

پیام شما در اسرع وقت بررسی و نتیجه به شما اعلام خواهد شد.