راهکارهای امنیتی کسپرسکی در سال 2020

راهکارهای امنیتی کسپرسکی در سال 2020 در این مقاله راه حل های امنیتی و تغییرات نرم افزار آنتی ویروس کسپرسکی در نسخه های 2020 را مشاهده میکنیم.     نبرد بین فروشندگان امنیتی و مجرمان سایبری یک نبرد بی پایان است  پس از آنکه ارائه دهنده های راهکار امنیتی حفاظت سیستم را تقویت می کنند ،