بقیه نمونه کارها و پروژه های انجام شده را در قسمت زیر مشاهده کنید. 
 • موسسه جواد الائمه
 • شهرداری اسلامشهر
 • مخابرات تبریز
 • بانک تات
 • شرکت آذین خودرو
 • مجتمع نفت محمود آباد
 • نهاد ریاست جمهوری 
 • سپاه پاسداران
 • مرکز آمار و فن آوری قوه قضائیه
 • شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • دانشگاه آزاد واحد فناوری
 • شرکت آ.اس.پ
 • دانشگاه علوم پزشکی
 • سازمان فاوا صاایران
 • سازمان انرژی اتمی 
 • شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
 • موسسه فرهنگی و ورزشی جهادگران
 • شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان 
 • وزارت صنایع نفت ایران
 • شورای شهر اسلامشهر 
 • کتابخانه ملی کشور
 • اتاق بازرگانی
 • مرکز مطالعات راهبردی
 • شرکت ABB
 • سازمان  هواپیمایی جمهوری اسلامی